Kedvenc idézeteim

De bajos az ilyen sok annak, aki még magyarnak érzi magát. Inkább éhen hal a kenyérdomb mellett, hogysem azt  mondja: -Kérem.
Gárdonyi Géza: Ida regénye

Pedig a kedvéért már adott is magára. Naponta többször fésülködött, a tükörbe is pillantgatott, még otthon munka közben is a legszebb ruháját viselte. Az egyetlen pepitát.
Kosztolány Dezső: Édes Anna

Assusogja, fektesse le Dórát, osztán ne báncsa, mer Dóra nagyon szomorú. Hogy a fészkes fütyülő fenébe ne   volna szomorú, mikor Dórának híjják, nem hívnak így tisztességes embert.
Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának

A gyertyacsonk az elgörbült tartóban már régen haldokolt, gyér világosságot vetve a gyilkosra, meg az utcalányra, akik ilyen különös módon összekerültek most ebben a nyomorúságos szobában a könyvek könyve felett.
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Ne méltóztassék... és a frizuráját is össze szíveskedik borzolni. Minden este facsargatja... sok  fáradsággal facsargatjuk.
Petelei István: Árva Lotti

Látta, hogy Laji elkomorul, de ki kellett mondania:
-Mégis, ugye nagy szenvedés, ha valakitől elveszik amit szeret?
A fiú értetlen izgalomban kiáltotta:
-Add vissza neki! Mit törődsz velem. Gurítsd vissza a labdát!
Thury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb

Nagymama véleménye szerint egy egy rendes fiú csak akkor közeledjék egy tisztességes lányhoz, ha házasodni akar. És ugyancsak: egy tisztességes lány csak olyan fiúval álljon szóba, aki el akarja venni, és csak akkor, ha annak eljön az ideje.
Gergely Márta: Házasságból elégséges

Maga nem szereti a dolgokat megtenni, nem igaz? Nézni szereti őket. Igazam van?
A lány igent intett.
-Pontosan így van. Nem hinném, hogy valaha is csináltam valami jót.
Philip Pullman: Árny északon

És nem is lenne más, csak az erdő, meg az állatok, meg én. Más csajok egyáltalán nem lennének. Úgyhogy nem bírna rájönni a Botond rájönni, hogy én milyen ronda vagyok. (...) De tudtam jól, hogy ez az egész hülyeség, mert én mindig csak hülyeségeket gondolok!
G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják

Ő a bátyja örököse, ugye?-kérdezte rövid hallgatás után Heathcliff.
-Erre még csak nem is gondolok!-vágott vissza társnője- Fél tucat unokaöccse fogja megsemmisíteni a jogcímét, adná az ég! De most már próbáld másfelé terelni a gondolataidat: túlságosan is hajlamos vagy rá, hogy megkívánd felebarátaid jószágát; ne feledd, ennek a felebarátodnak a jószága az enyém.
-Ha az enyém volna, akkor sem lenne kevésbé a tied-mondta Heathcliff - ám ha Isabella Linton ostoba is, aligha őrült; vagyis vessük el a tárgyat,ahogy ajánlod.
Emily Bronte: Üvöltő szelek

Kinyújtottam felé a kezemet; ő is kinyújtotta a kezét felém. És egyszer csak -nem is tudom- mintha áramütés ért volna. A következőpillanatban egymás karjaiban voltunk. Sandy lefejtette magáról a kezemet, és leültetett a nagy fotelba. -Jóságos Isten! Mit gondol Sallie, vasból vagyok én?- kérdezte, aztán sarkon fordult, és kiment.
Jean Webster: Kedves Ellenségem!

-És mondd...- kezdte nagy sokára a fiú- nem lesz baj neked, ha én "csak" autószerelő leszek?
-Csacsi- felelt szeretettel a lány- Neked talán baj lesz, ha én "csak" óvónő leszek? Ugye, hogy nem?
Padisák Mihály: A csúcs mindig fölöttünk van

Zoey ujjai Lucas hajába gabalyodnak. Most már nem tudnak megállni.Hirtelen támadó vágy, hogy egy lépéssel továbbmenjenek.
Zoey tudja, hogy Lucas kívánja, és döbbenten ébredt rá, hogy ő is kívánja a fiút.
Katherine Applegate: Zoey görbe utakon

Amikor először találkoztunk barátságtalannak gondoltam, de azóta megváltozott a véleményem. A zárkózottsága nem ellenségességből fakad. Egyszerűen csak félénk, és feszélyezett azokkal szemben, akiket nem igazán ismer. (...) Rebekah ajka megfeszült. Nem szerette, ha valaki bolondnak nézi, főleg, ha az illetőnek kevesebb esze van, mint egy csirkének.
Celia Rees: Bűbájos Mary

A csodagyerek arra gondolt, hogy az ő leendő férje bizonyára jelentéktelen és csúnya lesz. Elhatározta, hogy mégis szeretni fogja, és kárpótolja mindenért! Már látta is, ahogy tálal neki a konyhaasztalon. Vézna férje a leves fölé hajol, Mari gyöngéden simítja el a homlokából a ritkás haját. Erősen remélem, hogy Mari addigra főzni is megtanul, különben szegény ritkás férjét a hideg is kileli!
G. Szabó Judit: Mari, ne bomolj!

Most sírni tudnék, persze ha tudnék sírni. Tényleg néha olyan jó volna bőgni, de az élet ezt is elvette, hát persze, neki mindent szabad.
Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi!

-Nem kell elsietni a dolgokat. Egy ilyen fogást csakis nyugodt körülmények között szabad elfogyasztani.- Leköptem, és káromkodtam. Azon nyomban a torkomnak szegezte a kardját. -Vagy jó modot tanul drágám, vagy osztozni fogok magán az egész legénységgel, aztán megetetem a halakkal.
Celia Rees: Kalózok!

A középiskolai tanulóélete: nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem: minden reggel pontban nyolckor, a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront. Sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi elölről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos, és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

A cigány asszonyok összehajoltak, mint a nád, és susogtak a maguk csudálatos, idegen, krákogó s vijjogó nyelvén. Ezer év óta élnek itt, egy idegen faj között, s ezer év alatt nem felejtették el a maguk nyelvét, és nem tanulták meg jól egy szavát annak a nyelvnek, amelyből voltaképpen megéltek. Olya távol voltak egymástól, mintha külön földgolyón élnének, ahogy a vizek a kövek nyelvét meg nem értik, s ahogy a kövek csak elfeketednek a tenger árjában az évezredes mosás, mosogatás közt, úgy barnulnak itt ezek a világosabb, s más anyagú magyarok közt.
Móricz Zsigmond: Úri muri

Azt tanácsolta: "Abszolúte nem kell odafigyelni, csak ragyogjon a szemed, és időnként észrevétlenül nyald meg a nyelvecskéd hegyével az ajkadat, hogy kívánatosan csillogjon. Alulról nézz reá a férfira, áhítatos rajongással, hogy ekkora megtiszteltetés ért, és hallgathatod a hülyeségeket, melyeket a férfiak locsognak politikáról, vagy hátaslovakról,mindegy, hogy miről.közben eszi őket a fene utánad, ezt sohase felejtsd el."
Méhes György: Emmi

-Melyik a kedvenc versed?
A fejét egy kicsit oldalra billentve pillantott rám.
-Az neked biztosan nem tetszik-mondta halkan, és keserűen mosolygott.- Az túl szép.
Az utolsó szavaiban bántó kritika lappangott az ízlésemről. Be kellett bizonyítanom, hogy félreismer.
-Ha nagyon szép, akkor azt József Attila, vagy Radnóti írta- jelentettem ki magabiztosan, és tudtam, hogy jó irányban tapogatózom.
-Vagy valaki más?
-Kitaláltad- vágta rá nyomban, és elégedetten nézett rám.
Lachner László: A skorpió jegyében

Megállt a föld. Aztán neki lódult, pörgött eszeveszetten,mintha lelassúdni nem akarna többé. Az idegen édes-édes száj tüzelt, a karok forrón öleltek, a fiú teste neki feszült. Anya, segíts, Anya-gondolta Vera már-már elveszetten, végül mégis sikerült kibontakoznia a hosszú észveszejtően mámorító ölelésből. Lihegett. -Még egyszer meg ne próbáld!- mondta égő arccal. A fiú csak nézte. Értetlenül, néma könyörgéssel.
-Miért?
-Miért, miért! Mert nem akarom.
-Akarod... éppúgy mint én.
Igaz. Igen, igen...
-Akkor se- mondta konokul, noha minden porcikája mást sugallt, egészen mást.
Raffai Sarolta: Megtartó szerelem

Tatjana hallotta s figyelte,
S bántotta minden szóbeszéd,
De titkon örvendett a lelke
A hír megfogta lányeszét.
A szíve meglobbant utána,
Órája üt, s szeret Tatjana.
A földbehullt mag is kikel,
Ha a tavasz reá lehel.
Vágytól rég búra vált kedve,
Már rég hevült s ábrándozott,
Végzetes italt szomjazott;
Fiatal keble még epedezve
Hordozta gyötrő vágyait,
S várt, várt a lelke... valakit.
Puskin: Anyegin

Hogy Anna néne nem azért állt ellen az urának, mintha ki tudja, milyen buzgó kálvinista volna. Hiszen hajdan az anyja is csak olyankor imádkozott, ha jégverés, áradás, német, vagy járvány fenyegetett. Hanem azért makacsolta meg magát, mert odahaza erős kuruc érzést, német gyűlöletet s a némettel együtt a pápista pap, meg a labanc utálatát szívta a vérébe.
Hollósi Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse

Csillaghegyen neki van a legringóbb szoknyája, a legszélesebb öve, a legfényesebb cipője.
De a belvárosban elveszett. Megkopik, kifakul rajta minden.
Janikovszky Éva: Aranyeső

Nem kell sietni. Holnap is nap van. S holnapután is. És olyan nap nincs, amelyik után másik ne következnék. Ha pedig van: akkor úgyis felesleges minden.
Szépvízi Balás Béla: Kánaán pusztulása

-Szerinted milyen?
-Figyelemre méltó- Koga nevetett és megerősítette-, tényleg. Majd kissé elgondolkodva azt mondta: -Fenemód vigyáznotok kell mindkettőtöknek. -Eva pontosan tudta, Koga mire céloz. A fiú megint harapott a szendvicsből és folytatta- Te már nem vagy olyan kicsi, amilyennek kinézel itt - és ujjával a homlokára bökött - és itt sem - az utolsó szavaknál cseppet sem zavartatta magát, s a lány alfelére mutatott.
Christa Grasmeyer: Nem akarom, hogy megnősülj

Kovalenszkij nem volt babonás, s most mégis gyerekes babona járt az eszében. Ha most felnéz rá, akkor szereti - gondolta bús-bolondosan - Ha megszólal, akkor... akkor még valaha igazán a felesége lesz...
Szonya feltekintett. Vlagyimir belesápadt az izgalomba. Most... most kell megszólalnia... És Szonya megszólalt.
Kertész Erzsébet: Szonya professzor

Újra feltekintett Frankre. Nem Matt Dixon volt. Nem is Mr. Knightley. (Legbelül immár meg is mosolyogta magát, s elismerte, hogy ideje végre egyszer és mindenkorra lemondania gyermeteg ábrándjairól.) Hanem egy kedves drága fiú, aki szerette őt. És ő viszontszerette; igen, szerette mindenek ellenére. Remekül meglesznek együtt.
Joan Aiken: Jane Fairfax

Zita szakadatlanul ott volt mellettem. Közel, egészen közel hajolt hozzám, s friss, szamóca ízű szájával csókot hintett ajkamra. Kis lüke Zita! Csupa vér lettél!
Zemlényi Zoltán: Törj át az üvegfalon

A gyerek- jó dolog, olyan kicsi, meleg, és egészen a miénk.
Nyina Ivantyer: Újra augusztus van

-Kitűnő ez a hús!-lelkendezett Alexandra- Hol kaptál húst?
Marija Ipatyevna rejtélyesen mosolygott. Nem árulta el, hogy a "húst" sárgarépából és krumpliból gyúrta össze. Igaz, belerakta féltett kincsét: egy egész tojást!
Kertész Erzsébet: A tábornok lánya

-Ha nincs ideje gyakorolni, mert pénzt kell keresnie a tandíjra, akkor minek járjon az egyetemre?
-Hogy megtalálja a nagy őt, a szerelemért, hogy szárnyra kapjon a szíve!
Nodame Cantabile

-Na mizujs?- kérdezte.
Victoria nyelve mintha ismét megbénult volna. "Mi az, hogy mi van? Mit lehet ilyen ostobaságra felelni? Ki az, mi az? Ezek mind egy kategóriába tartozó, megválaszolhatatlan ifjonti kérdések." Zavarában dühösen összeréncolta a homlokát, és megkérdezte:
-Lehet, hogy erre a kérdeésre választ vársz?
Corky elpirult.
-Én csak társalogni akartam- mentegetőzött- Legalábbis megpróbáltam.
Betty Cavanna: Mintha nővérek lennénk

Elővette a poharat, és újra töltött.
-Tokaji- mondta- A hazámból.
-Maga magyar?
-Voltam valaha. Most én... Én itt élek, s itt van a munkám is. Angolul írok. Úgyhogy talán angol leszek.
Philip Pullman: Tigris a kútban

Itt mindennek, minden valóságnak neve van, értelme, jelentősége és ideje; itt nem becéznek és nem rövidítenek le semmit, és ha valaki a szilfából szilcsit, a szárcsából szárcsikát és a kunyhóból kuncsit csinálna, Matula jól megnézné és sajnálná.
-Szögény, hogyan beszél...
És Tutajos ki nem mondott tétova gondolatainak legmélyén megérezte, hogy ha egy reggel Matula azzal keltené, hogy:
-Gyuszkó ébredjen, mert felkelt a Napcsi...- hát ijedten nézne rá, hogy megbolondult-e, s közben kicsit utálkozna is. De nem, ez nem is lehetséges!
Fekete István: Tüskevár

Ugyanakkor bennem is újra fölvetődött, mit érzek valójában a férjem iránt. Az eszem azt felelte: túláradó szeretetet, csodálatot és hálát, amely napról napra erősödött, és valamilyen nagyon mély érzéssé alakult át. Ez a szerelem? Igen!- jöttem rá hirtelen és tetőtől talpig átjárt az öröm. Ez a gyöngéd érzelem sokkal erősebb, őszintébb és igazabb annál a mindent fölemésztő, nyugtalan szenvedélynél, melyet valaha a szerelemmel azonosítottam. Valójában szerelmes vagyok. Szerelmes vagyok a férjembe!
Syrie James: Charlotte Bronte titkos naplója

-Anyu! Azért a nyomorult örökségért tegnap én összevissza hazudoztam Minyikének.
-Hazudtál?!
-Hát, színészkedtem. Bőgtem, hogy nem járhatok elegánsan, és még a harisnyatartómat is hitelre vette anyu.
-De hiszen ez igaz.
Bakó Ágnes: Fekete szivárvány

Hát nem mosolyogni való, hogy egyszer életében lesz az ember először nagylány, s akkor úgy meg tud ijedni, mintha még mindig kislány lenne.
Padisák Mihály: Gyalog Juli  

Miért van az, hogy az álmok megvalósulása és a boldogság két különböző dolog?
Nana

A nő boldog ha látja hogy szerelmet ébreszt,
szeret szeretni és kívánja hogy kívánják,
szerelme akkor bontja pompás tollú szárnyát
Csárdáskirálynő

Amink nincs, és sose volt, az nem hiányzik - de rettenetesen nehéz később lemondani olyasmiről, amit már megszoktunk.
Jean Webster Nyakigláb apó

0.023 mp